کنفرانس بین المللی AMMCS 2019

AMMCS-2019 یک کنفرانس میان رشته ای بین المللی می باشد که در شهر واترلو در کانادا برگزار شد. هدف این کنفرانس، ترویج تحقیقات میان رشته ای و همکاری در زمینه علوم ریاضیات و محاسبات در جامعه بین المللی می باشد. تمرکز این کنفرانس بر پیشرفت های اخیر در ریاضیات کاربردی، مدلسازی و علم محاسبات می باشد.

این کنفرانس در 2019 از 18 تا 23 آگوست برگزار شد. مرکز و آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر دو مقاله در این کنفرانس ثبت کرده است که عبارتند از “Numerical study of the geometry of a vertical U-tube ground heat exchanger” و “Numerical investigation of VAWT airfoil shapes on power extraction and self-starting purposes” یک مقاله دیگر، “Optimization of a Flanged DAWT Using a CFT Actuator Disc Method”، در چهارمین کنفرانس بین المملی AMMCS نیز ثبت شده است.